Rospuda

Rospuda stanowi górny bieg rzeki Netty, prawego dopływu Biebrzy.


Rzeka przepływa w kierunku południowym i południowo-wschodnim przez łańcuch 9 wąskich, polodowcowych jezior: Rospuda Filipowska, Jezioro Kamienne, Jezioro Długie, Garbas, Jezioro Głębokie, Sumowo Bakałarzewskie, Jezioro Okrągłe, Bolesty i Rospuda Augustowska, do którego uchodzi.

W górnym biegu, na odcinkach pomiędzy jeziorami, Rospuda ma wąskie i kręte koryto, nurt szybki, a dno kamieniste, przypominając nieco górski potok. Płynie poprzez lasy i łąki, wąską doliną o wysokich, stromych brzegach. Częste są zakola, przełomy i powalone drzewa. Wąskie jeziora rynnowe ciągną się kilometrami – dwa najdłuższe, Rospuda Filipowska i Bolesty, mają 5,8 km długości przy szerokości zaledwie 0,4–0,8 km. Ich brzegi są wysokie, czasem zalesione, a czasem porośnięte łąką i poprzecinane wąwozami. Te wąwozy to efekt erozji pod wpływem spływających wód deszczowych.


W dolnym biegu rzeka, wpływając w Puszczę Augustowską, zmienia charakter na typowo nizinny. Meandruje w podmokłej dolinie nadrzecznej pośród trzcinowisk. Przepływa przez uroczyska: Święte Miejsce i Młyńsko, Koryto rzeki rozszerza się tam.


Nasza firma proponuje Państwu odcinek : Małe Raczki – Święte Miejsce (ok. 13,7 km)


Koszt : 50 zł/os.


Minimalna ilość uczestników wynosi 6. W cenie świadczymy przewóz osób i sprzętu z Wigier lub Suwałk na miejsce rozpoczęcia spływu i transport powrotny po zakończeniu spływu. Możliwy jest również przyjazd we własnym zakresie na miejsce rozpoczęcia spływu do Małych Raczek .Miejsce w 2-osobowym kajaku wraz z osprzętem (kamizelka asekuracyjna, wiosło, siedzisko). Miłą atmosferę i pogodę