Jura

Jura – rzeka w zachodniej Litwie, prawy dopływ Niemna. Długość – 172 km, powierzchnia zlewni – 3994 km².


Jura ma źródła na zachodnim skraju Wyżyny Żmudzkiej, 10 km na północny zachód od Rietawas. Płynie na południe przez Rietawas, Kwedarnę, Pojuris i Taurogi. Wpada do Niemna 81 km od jego ujścia. Basen rzeki ma status rezerwatu (ichtiologicznego i krajobrazowego). Rzeka dość ciężka do pływania ze względu na częste przeszkody w postaci wystających kamieni, zawalonych drzew, gałęzi.