Salaca

Salaca – rzeka w północnoliwońskim rezerwacie biosfery, w północnej części Łotwy. Płynie z jeziora Burtnieks na zachód, gdzie w Salacgrīvie wpływa do Zatoki Ryskiej. Jest to szybko-płynąca rzeka z piaskowcowym brzegiem i licznymi pieczarami (szczególnie w okolicach Mazsalacy) i w dużej mierze nietkniętym przez człowieka wybrzeżem bałtyckim. Nad brzegiem rzeki Salaca możemy zobaczyć m.in. Jaskinię Aniołów (Eņģeļu ala). Jej trasa liczy 95 km.