Salaca

Salaca – rzeka w północnoliwońskim rezerwacie biosfery, w północnej części Łotwy. Płynie z jeziora Burtnieks na zachód, gdzie w Salacgrīvie wpływa do Zatoki Ryskiej. Jest to szybko-płynąca rzeka z piaskowcowym brzegiem i licznymi pieczarami (szczególnie w okolicach Mazsalacy) i w dużej mierze nietkniętym przez człowieka wybrzeżem bałtyckim. Nad brzegiem rzeki Salaca możemy zobaczyć m.in. Jaskinię Aniołów (Eņģeļu ala). Jej trasa liczy 95 km.

Tablica informacyjna rzeki Salaca

Rzeka Salaca

Most schodkowy nad rzeką Salaca

Rzeka Salaca

Ognisko nad rzeką Salaca

Bus firmy kapikajak z przyczepą